fbpx

Sınıf.8.Matematik.B

matematik sinif 8

Ünite .1: Sayılar ve İşlemler

matematik sinif 8

1.1. Çarpanlar ve Katlar
1.1.1. Pozitif Tam Sayıları Çarpanlarına Ayırma
1.1.2. En Büyük Ortak Bölen (EBOB) ve En Küçük Ortak Kat (EKOK)
1.1.3. Aralarında Asal Sayılar .
1.2. Üslü İfadeler
1.2.1. Tam Sayıların Tam Sayı Kuvvetleri
1.2.2. Üslü İfadelerin Özellikleri .
Üslü ifadelerle Çarpma İşlemi
Üslü İfadelerle Bölme İşlemi
1.2.3. Ondalık Gösterimle Verilen Sayıları Çözümleme
1.2.4. Sayıları, 10’un Tam Sayı Kuvvetlerini Kullanarak İfade Etme
1.2.5. Çok Büyük Sayılar ile Çok Küçük Sayıların Bilimsel Gösterimi ve Karşılaştırılması

Ünite.2: Kareköklü İfadeler ve Veri İşleme

matematik sinif 8

2.1. Kareköklü İfadeler
2.1.1. Tam Kare Pozitif Tam Sayılarla Karekökleri Arasındaki İlişki
2.1.2. Tam Kare Olmayan Kareköklü Sayıların Değerlerinin Hangi İki Doğal
Sayı Arasında Olduğunu Bulma

2.1.3. Kareköklü Bir İfadeyi a b Biçiminde Yazma ve a b
Biçimindeki İfadede Katsayıyı Karekök İçine Alma
2.1.4. Kareköklü İfadelerle Çarpma ve Bölme İşlemleri
2.1.5. Kareköklü İfadelerde Toplama ve Çıkarma İşlemleri
2.1.6. Kareköklü İfadelerle Çarpıldığında Sonucu Doğal Sayı Yapan Çarpanlar
2.1.7. Ondalık İfadelerin Karekökleri
2.1.8. Gerçek Sayılar
2.2. Veri Analizi
2.2.1. Çizgi ve Sütun Grafiğini Yorumlama
2.2.2. Verilerin Farklı Grafik Türleri ile Gösterimi

 Ünite .3. Olasılık ve Cebir matematik sinif 8

3.1. Basit Olayların Olma Olasılığı
3.1.1. Bir Olaya Ait Olası Durumları Belirleme
3.1.2. “Daha Fazla”, “Eşit”, “Daha Az”
3.1.3. Eşit Şansa Sahip Olan Olaylar
3.1.4. Olasılık Değeri
3.1.5. Basit Olayların Olma Olasılıkları
3.2. Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
3.2.1. Basit Cebirsel İfadeler
3.2.2. Cebirsel İfadelerde Çarpma İşlemi
3.2.3. Özdeşlikler
3.2.4. Çarpanlara Ayırma

Ünite.4: Denklem ve Eşitsizlikler

matematik sinif 8

4.1. Doğrusal Denklemler
4.1.1. Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
4.1.2. Koordinat Sistemi
4.1.3. Doğrusal İlişki
4.1.4. Doğrusal Denklemlerinin Grafikleri
4.1.5. Doğrusal İlişki İçeren Gerçek Hayat Durumları
4.1.6. Doğrunun Eğimi
4.2. Eşitsizlikler
4.2.1. Eşitsizlik Yazma
4.2.2. Eşitsizlikleri Sayı Doğrusunda Gösterme
4.2.3. Eşitsizlikleri Çözme

 Ünite.5. Geometri 

5.1. Üçgenler
5.1.1. Üçgende Kenarortay, Açıortay ve Yükseklik İnşa Etme
5.1.2. Üçgenlerin Kenar Uzunlukları Arasındaki İlişkiler
5.1.3. Üçgenin Kenar Uzunlukları ile Açı Ölçüleri Arasındaki İlişki
5.1.4. Üçgen Çizme
5.1.5. Pisagor Bağıntısı
5.2. Eşlik ve Benzerlik
5.2.1. Eşlik ve Benzerlik, Eş ve Benzer Şekillerin Kenar ve Açı İlişkileri
5.2.2. Benzerlik Oranı 

 Ünite.6: Geometri ve Ölçme matematik sinif 8

6.1.Dönüşüm Geometrisi
6.1.1. Öteleme Dönüşümü
6.1.2. Yansıma Dönüşümü
6.1.3. Çokgenlerin Öteleme ve Yansıma Sonucundaki Görüntüleri
6.2. Geometrik Cisimler
6.2.1. Dik Prizma
6.2.2. Dik Dairesel Silindir
6.2.3. Dik Dairesel Silindirin Yüzey Alanı
6.2.4. Dik Dairesel Silindirin Hacmi
6.2.5. Dik Piramit
6.2.6. Dik Koni

matematik sinif 8

sinif.8.Matematik.B.unite.1

1
sinif.8.Matematik.B.unite.1.dr.1.çarpanlar ve katlar
20 DK
2
sinif.8.Matematik.B.unite.1.dr.2.(çarpanlar ve katlar) EBOB
15 DK
3
sinif.8.Matematik.B.unite.1.dr.3.çarpanlar ve katlar) EBOB
25 DK
4
sinif.8.Matematik.B.unite.1.dr.4.üslü ifadeler
30 DK
5
sinif.8.Matematik.B.unite.1.dr.5.üslü ifadeler
35 DK
6
sinif.8.Matematik.B.unite.1.dr.6.üslü ifadeler
35 DK
7
sinif.8.Matematik.B.unite.1.dr.7.üslü ifadeler
30 DK
8
sinif.8.Matematik.B.unite.1.dr.8.üslü ifadeler
35 DK
9
sinif.8.Matematik.B.unite.1.dr.9.KAREKÖKLÜ SAYILAR
30 DK
10
sinif.8.Matematik.B.unite.1.dr.10.KAREKÖKLÜ SAYILAR
30 DK
11
sinif.8.Matematik.B.unite.1.dr.11.KAREKÖKLÜ SAYILAR
30 DK
12
sinif.8.Matematik.B.unite.1.dr.12.VERİ ANALİZİ
35 DK
13
sinif.8.Matematik.B.unite.1.dr.13.VERİ ANALİZİ
25 DK

sinif.8.Matematik.B.unite.2

1
sinif.8.Matematik.B.unite.2.dr.1
2
sinif.8.Matematik.B.unite.2.dr.2
3
sinif.8.Matematik.B.unite.2.dr.3
4
sinif.8.Matematik.B.unite.2.dr.4
5
sinif.8.Matematik.B.unite.2.dr.5
6
sinif.8.Matematik.B.unite.2.dr.6
7
sinif.8.Matematik.B.unite.2.dr.7
8
sinif.8.Matematik.B.unite.2.dr.8
9
sinif.8.Matematik.B.unite.2.dr.9
10
sinif.8.Matematik.B.unite.2.dr.10

sinif.8.Matematik.B.unite.3

1
sinif.8.Matematik.B.unite.3.dr.1
2
sinif.8.Matematik.B.unite.3.dr.2
3
sinif.8.Matematik.B.unite.3.dr.3
4
sinif.8.Matematik.B.unite.3.dr.4
5
sinif.8.Matematik.B.unite.3.dr.5
6
sinif.8.Matematik.B.unite.3.dr.6
7
sinif.8.Matematik.B.unite.3.dr.7
8
sinif.8.Matematik.B.unite.3.dr.8
9
sinif.8.Matematik.B.unite.3.dr.9
10
sinif.8.Matematik.B.unite.3.dr.10

sinif.8.Matematik.B.unite.4

1
sinif.8.Matematik.B.unite.4.dr.1
2
sinif.8.Matematik.B.unite.4.dr.2
3
sinif.8.Matematik.B.unite.4.dr.3
4
sinif.8.Matematik.B.unite.4.dr.4
5
sinif.8.Matematik.B.unite.4.dr.5
6
sinif.8.Matematik.B.unite.4.dr.6
7
sinif.8.Matematik.B.unite.4.dr.7
8
sinif.8.Matematik.B.unite.4.dr.8
9
sinif.8.Matematik.B.unite.4.dr.9
10
sinif.8.Matematik.B.unite.4.dr.10

sinif.8.Matematik.B.unite.5

1
sinif.8.Matematik.B.unite.5.dr.1
2
sinif.8.Matematik.B.unite.5.dr.2
3
sinif.8.Matematik.B.unite.5.dr.3
4
sinif.8.Matematik.B.unite.5.dr.4
5
sinif.8.Matematik.B.unite.5.dr.5
6
sinif.8.Matematik.B.unite.5.dr.6
7
sinif.8.Matematik.B.unite.5.dr.7
8
sinif.8.Matematik.B.unite.5.dr.8
9
sinif.8.Matematik.B.unite.5.dr.9
10
sinif.8.Matematik.B.unite.5.dr.10

sinif.8.Matematik.B.unite.6

1
sinif.8.Matematik.B.unite.6.dr.1
2
sinif.8.Matematik.B.unite.6.dr.2
3
sinif.8.Matematik.B.unite.6.dr.3
4
sinif.8.Matematik.B.unite.6.dr.4
5
sinif.8.Matematik.B.unite.6.dr.5
6
sinif.8.Matematik.B.unite.6.dr.6
7
sinif.8.Matematik.B.unite.6.dr.7
8
sinif.8.Matematik.B.unite.6.dr.8
9
sinif.8.Matematik.B.unite.6.dr.9
10
sinif.8.Matematik.B.unite.6.dr.10
اضف الى المفضلة
Enrolled: 510 students
المدة: 12 اشهر
محاضرات: 63
المستوى التعليمي: LGS
السعر:
مجانا
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.