fbpx

Sınıf.5.Matematik.B

matematik sinif 5

matematik sinif .5. ÜNİTE .1: SAYILAR VE İŞLEMLER

matematik sinif 5

DOĞAL­SAYILAR­­

Milyonlar
­ Örüntüler­
DOĞAL­SAYILARLA­İŞLEMLER­­

Doğal ­Sayılarla­ Toplama­ ve ­Çıkarma­ İşlemleri­
­ ­ Doğal­ Sayılarla ­Toplama ­İşlemi­
­ ­ Doğal­ Sayılarla ­Çıkarma ­İşlemi­
­ İki ­Basamaklı­ Doğal­ Sayılarla ­Zihinden­ Toplama ­ve­ Çıkarma­
­ ­ Zihinden­ Toplama­ İşlemi
­ ­ Zihinden ­Çıkarma­ işlemi
­ Doğal­ Sayılarla ­Toplama­ ve­ Çıkarma­ İşlemlerinde­ Sonucu­ Tahmin­ Etme
­ Doğal­ Sayılarla­ Çarpma­ İşlemi­
­ Doğal­ Sayılarla ­Bölme ­İşlemi­
­ Doğal­ Sayılarla­ Çarpma ­ve ­Bölme ­İşlemlerinde­ Sonucu­ Tahmin­ Etme­
­ Doğal­ Sayıları­ Zihinden­ Çarpma ­ve­ Bölme­
­ Bölme­ İşleminde­ Kalanın­ Yorumlanması
­ Çarpma ­ve­ Bölme­ İşlemlerinde­ Verilmeyen­ Ögelerin ­Bulunması
­ Bir­ Doğal Sayının ­Karesini ­ve­ Küpünü­ Üslü ­İfade­ Olarak ­Gösterme­ ve­ Değerini­ Hesaplama­
­ Parantezli­ İşlemler­
­ Dört­ İşlem­ Problemleri­

matematik sinif 5

في هذه اليونت سنتعرف على الأعداد الطبيعية و كيفية تحديد أسماء المنازل وتحليل العدد الى قيمة النزلة وسنتعرف على فئة جديدة من الأعداد وهي رتبة المليون

 ÜNİTE .2: SAYILAR VE İŞLEMLER

KESİRLER 

­ Birim ­Kesirleri ­Sıralama­ ve­ Sayı­ Doğrusunda Gösterme­­ ­

Birim­ Kesirleri­ Sıralama
­ ­ Birim ­Kesirleri­ Sayı ­Doğrusunda­ Gösterme­.
­ Tam­ Sayılı­ ve­ Bileşik­ Kesirler
­ Bir­ Doğal ­Sayı­ile­ Bir ­Bileşik­ Kesri­ Karşılaştırma­
­ Denk­Kesirler­
­ Kesirleri­Sıralama
­ Bir­ Çokluğun ­İstenen­ Basit ­Kesir ­Kadarını ­ve ­Basit­ Kesir ­Kadarı­ Verilen­ Bir­ Çokluğun­
­ Tamamını­ Hesaplama­

KESİRLERLE­İŞLEMLER­
­ İki­ Kesrin­T oplamı­ ve­ Farkı­
­ Kesirlerle­ Toplama ­ve ­Çıkarma­ İşlemi­ Gerektiren­ Problemler

matematik sinif 5

في هذه اليونت سنتعرف على الكسور وأنواعها وجمع الكسور وطرحها وتوحيد المقامات وحل مسائل عديدة ومتنوعة .

 ÜNİTE.3: SAYILAR VE İŞLEMLER

ONDALIK ­GÖSTERİM

­ Kesirlerin­ Ondalık ­Gösterimi­
­ Paydası­10,­100 ­veya­ 1­000­ Olan­ Kesirlerin ­Ondalık ­Gösterimi
­ Ondalık­ Gösterimdeki­ Rakamların­ Basamak ­Adları ­ve­ Basamak­ Değerleri­
­ ­ Ondalık­ Gösterimlerin­ Tam­ Kısmı ,­Ondalık­ Kısmı­ ve ­Basamak ­Adları­
­ ­ Ondalık ­Gösterimdeki­ Rakamların ­Basamak­ Değerleri­
­ Paydası ­10,­100 ­veya­ 1­000­  Olacak­ Şekilde ­Genişletilebilen­veya
­ Sadeleştirilebilen­ Kesirlerin­ Ondalık­ Gösterimi
­ Ondalık­ Gösterimleri­ Verilen­ Sayıları­ Sayı­ Doğrusunda ­Gösterme ­ve­ Sıralama
­ ­ Ondalık ­Gösterimleri ­Verilen­ Sayıların ­Sayı­ Doğrusunda­ Gösterilmesi­
­ ­ Ondalık­ Gösterimleri­ Verilen­ Sayıların­ Sıralanması­
­ Ondalık­ Gösterimleri­ Verilen­  Sayılarla­ Toplama­ ve­ Çıkarma

matematik sinif 5­
YÜZDELER­
­ Paydası­ 100­ Olan  ­Kesirlerin ­% ­Sembolü­ile­ Gösterimi­
­ Yüzde,­Kesir ­ve­ Ondalık­ Gösterim ­İlişkisi­
­ Kesir,­Ondalık­ ve­ Yüzdelik­ Gösterimle ­Belirtilen ­Çoklukları­ Karşılaştırma­
­ Bir­ Çokluğun­ Belirli ­Bir­ Yüzdesini­ Bulma

matematik sinif 5

في هذه اليونت سنشرح النسب المئوية وتحويل الكسور الى النسب المئوية وأعداد عشرية والعكس أيضاً.

matematik sinif 5. ÜNİTE .4: GEOMETRİ VE ÖLÇME

. TEMEL­ GEOMETRİK­ KAVRAMLAR ­VE­ ÇİZİMLER­


­ Doğru,­Doğru­ Parçası­ve ­Işın­
­ ­ İki­ Doğrunun ­Bir birine ­Göre­ Durumları­
­ Bir­ Noktanın­ Diğer ­Bir Noktaya­ Göre­Konumu
­ Eş­ Doğru ­Parçaları­ Çizme­
­ Açı ­Oluşturma, ­Açı ­Çeşitleri
­ Bir­ Doğruya ­Dikme ­Çizme­
­ Paralel ­Doğru­ Parçaları


ÜÇGEN­VE­DÖRTGENLER


­ Çokgenler­
­ Üçgen ­ve ­Çeşitleri
­ Dikdörtgen,­Paralelkenar,­Eşkenar ­Dörtgen ­ve ­Yamuğun ­Temel ­Elemanları­ ve ­Çizimi­
­ ­ Dikdörtgen,­Paralelkenar,­Eşkenar­ Dörtgen ­ve ­Yamuğun­ Temel ­Elemanları
­ ­ Dikdörtgen, ­Paralelkenar ,­Eşkenar­ Dörtgen­ ve­ Yamuk­ Çizimi
­ Üçgen ve ­Dörtgenlerin ­İç ­Açılarının ­Ölçüleri ­Toplamı­

matematik sinif 5

الأشكال الهندسية ما هي ؟ وكيف نميز بينها وسنتعرع على الزويا وأنواعها وكيف نقيس الزوايا وكيف نحدد نوع الأشكال من حيث الأضلاع والزوايا .

 ÜNİTE.5: VERİ İŞLEME – ÖLÇME

VERİ­TOPLAMA­VE­DEĞERLENDİRME .­­matematik sinif 5

­ Veri ­Toplamayı­ Gerektiren­ Araştırma­ Soruları­ Oluşturma­
­ Veri­ Toplama ,­Verileri ­Uygunluğuna­ Göre­ Sıklık ­Tablosu­ ve­ Sütun ­Grafiğiyle
­ Gösterme­
­ ­ Veri ­Toplama­
­ ­ Veri­ Düzenleme­
­ Sıklık­ Tablosu ­veya­ Sütun­ Grafiği­ile ­Gösterilen ­Verileri­ Yorumlamaya ­Yönelik
­ Problemler­
­ ­
Yanlış ­Yorumlamalara­ Neden  ­Olan­ Sütun­ Grafikleri­ (Yanıltan­Grafikler)­


UZUNLUK ve­ ZAMAN ­ÖLÇME­

­ Uzunluk­ Ölçüleri­
­ ­ Uzunluk Ölçme­ Birimleri­
­ ­ Metreden­ Büyük ­Birimler
­ ­ Metreden­ Küçük­ Birimler­
­ Çokgenlerin ­Çevre ­Uzunlukları­
­ ­ Belli­Bir­Çevre­Uzunluğuna­Sahip­Çokgenler­Oluşturma­
­ ­ Çevre­Uzunluğunu­Tahmin­Etme
­ Zaman­Ölçme­Birimleri­ve­Zaman­Ölçme
­ ­ Zaman­Ölçme­Birimleri
­ ­ Zaman­Ölçme­Birimleriyle­İlgili­Problemler­

matematik sinif 5

واحدات القياس سيتم التعرف على واحدات القياس سواء كانت من حيث الوقت او السوائل وتحويل واحدات القياس الطولية الى اصغر واكبر من الواحدة المطلوبة.

 matematik sinif. 5.ÜNİTE .6: GEOMETRİ VE ÖLÇME

matematik sinif .5.ALAN­ÖLÇME

­ Dikdörtgenin ­Alanı­
­ Alan­ Tahmini­
­ Alanları­ Eşit­ Farklı­ Dikdörtgenler­
­ Dikdörtgenin ­Alanı­ile­İlgili­ Problemler­


GEOMETRİK­CİSİMLER­


­ Dikdörtgenler­ Prizması
­ ­ Kare­ Prizma­
­ ­ Küp­
­ Dikdörtgenler­ Prizmasının ­Açınımı­
­ Dikdörtgenler­ Prizmasının­ Yüzey­ Alanını­ Hesaplamayı­ Gerektiren­ Problemler­

matematik sinif 5

الأشكال الهندسية والمجسمات يجب أن يتعلم الطالب التمييز بين الأجسام وما يقابلها من المجسمات وكيف نمييز بينها .

matematik sinif 5

 

SINIF.5.Matematik.B.ünite.1

1
SINIF.5.Matematik.B.ünite.1.drs.1.say ve rakam
10 DK
2
SINIF.5.Matematik.B.ünite.1.drs.2.ARI- DOĞAL SAYILARIN OKUNUŞ VE YAZILI
30 DK
3
SINIF.5.Matematik.B.ünite.1.drs.3.Doğal Sayılar Milyonlar
15 DK
4
SINIF.5.Matematik.B.ünite.1.drs.4.Büyük Sayıların Okunuşu
10 DK
5
SINIF.5.Matematik.B.ünite.1.drs.5.Büyük Sayıların Okunuşu
15 DK
6
SINIF.5.Matematik.B.ünite.1.drs.6.sayıların okunuş
15 DK
7
SINIF.5.Matematik.B.ünite.1.drs.7. sayıların okunuş
15 DK
8
SINIF.5.Matematik.B.ünite.1.drs.8.DOĞAL SAYILARIN ÇÖZÜMLEME
20 DK
9
SINIF.5.Matematik.B.ünite.1.drs.9. Doğal sayıların çözümleme
35 DK
10
SINIF.5.Matematik.B.ünite.1.drs.10. basamak ve rakam değeri
20 DK
11
SINIF.5.Matematik.B.ünite.1.drs.11.Büyük Sayıların Karşılaştırılması
20 DK
12
SINIF.5.Matematik.B.ünite.1.drs.12.Doğal sayıların abaküste
35 DK
13
SINIF.5.Matematik.B.ünite.1.drs.13.DEĞERLENDİRME 1
20 DK
14
SINIF.5.Matematik.B.ünite.1.drs.14.örüntü
25 DK
15
SINIF.5.Matematik.B.ünite.1.drs.15.örüntü
20 DK
16
SINIF.5.Matematik.B.ünite.1.drs.16.örüntü
15 DK
17
SINIF.5.Matematik.B.ünite.1.drs.17.Örüntü ve değerlendirme
30 DK
18
SINIF.5.Matematik.B.ünite.1.drs.18.Toplama İşlemleri
15 DK
19
SINIF.5.Matematik.B.ünite.1.drs.19.Doğal Sayılarla Toplama İşlemi
30 DK
20
SINIF.5.Matematik.B.ünite.1.drs.20. Toplama ve Çıkarma İşlemleri
15 DK

SINIF.5.Matematik.B.ünite.1.

1
SINIF.5.Matematik.B.ünite.1.drs.21.Doğal Sayılarla çıkarma İşlemi
30 DK
2
SINIF.5.Matematik.B.ünite.1.drs.22.Doğal Sayılarla toplama
10 DK
3
SINIF.5.Matematik.B.ünite.1.drs.23.Doğal Sayılarla çıkarma
10 DK
4
SINIF.5.Matematik.B.ünite.1.drs.24. Doğal Sayılarla çıkarma İşlemi Problemleri
25 DK
5
SINIF.5.Matematik.B.ünite.1.drs.25.Doğal Sayılarla çıkarma Verilmeyen sayılar *1
15 DK
6
SINIF.5.Matematik.B.ünite.1.drs.26.Verilmeyen sayılar
25 DK
7
SINIF.5.Matematik.B.ünite.1.drs.27.Doğal Sayılarla çıkarma İşlemi Problemler2
20 DK
8
SINIF.5.Matematik.B.ünite.1.drs.28.Tam Sayılarla İşlem Problemler- 3
10 DK
9
SINIF.5.Matematik.B.ünite.1.drs.29.Zihinden Toplama İşlemi 1
15 DK
10
SINIF.5.Matematik.B.ünite.1.drs.30.Zihinden Toplama İşlemi 2
10 DK
11
SINIF.5.Matematik.B.ünite.1.drs.31.Zihinden Çıkarma İşlemi 4
20 DK
12
SINIF.5.Matematik.B.ünite.1.drs.32.yuvarlama 1
15 DK
13
SINIF.5.Matematik.B.ünite.1.drs.33. yuvarlama 2
10 DK
14
SINIF.5.Matematik.B.ünite.1.drs.34.tahmin 1
20 DK
15
SINIF.5.Matematik.B.ünite.1.drs.35.tahmin 2
15 DK
16
SINIF.5.Matematik.B.ünite.1.drs.36.Çarpma İşlemi 1
20 DK
17
SINIF.5.Matematik.B.ünite.1.drs.37.Doğal ­Sayılarla­ Çarpma ­İşlemi
25 DK
18
SINIF.5.Matematik.B.ünite.1.drs.38. Doğal ­Sayılarla ­Çarpma­ İşlemi
10 DK
19
SINIF.5.Matematik.B.ünite.1.drs.39. Doğal­ Sayılarla ­Çarpma­ İşlemi
10 DK
20
SINIF.5.Matematik.B.ünite.1.drs.40.Doğal­ Sayılarla ­ Bölme­ İşlemi
15 DK

SINIF.5.Matematik.B.ünite.1

1
SINIF.5.Matematik.B.ünite.1.drs.41.Doğal­ Sayılarla­ Bölme­ İşlemi
10 DK
2
SINIF.5.Matematik.B.ünite.1.drs.42.Doğal ­Sayılarla ­Bölme ­İşlemi
30 DK
3
SINIF.5.Matematik.B.ünite.1.drs.43.Doğal­ Sayılarla­ Bölme­ İşlemi
25 DK
4
SINIF.5.Matematik.B.ünite.1.drs.44.Doğal­ Sayılarla ­Bölme ­İşlemi
25 DK
5
SINIF.5.Matematik.B.ünite.1.drs.45.­Çarpma ­İşlemlerinde ­Sonucu­Tahmin ­Etme
20 DK
6
SINIF.5.Matematik.B.ünite.1.drs.46. ­Bölme ­İşlemlerinde­ Sonucu­Tahmin ­
15 DK
7
SINIF.5.Matematik.B.ünite.1.drs.47.Zihinden Çarpma ve Bölme İşlemleri
35 DK
8
SINIF.5.Matematik.B.ünite.1.drs.48.Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri
15 DK
9
SINIF.5.Matematik.B.ünite.1.drs.49.Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri
20 DK
10
SINIF.5.Matematik.B.ünite.1.drs.50.ALIŞTIRMALAR
20 DK
11
SINIF.5.Matematik.B.ünite.1.drs.51.Doğal Sayılarla Dört İşlem İçeren Problemler
25 DK
12
SINIF.5.Matematik.B.ünite.1.drs.52.Bölme İşleminde Kalanı Yorumlama
20 DK
13
SINIF.5.Matematik.B.ünite.1.drs.53.Çarpma ve Bölme İşlemlerinde Verilmeyen
15 DK
14
SINIF.5.Matematik.B.ünite.1.drs.54.ALIŞTIRMALAR
30 DK
15
SINIF.5.Matematik.B.ünite.1.drs.55.Bir Doğal Sayının Kendisiyle Tekrarlı Çarpımı
20 DK
16
SINIF.5.Matematik.B.ünite.1.drs.56.Bir Doğal Sayının Kendisiyle Tekrarlı Çarpımı
15 DK
17
SINIF.5.Matematik.B.ünite.1.drs.57.Parantezli İşlemler
25 DK
18
SINIF.5.Matematik.B.ünite.1.drs.58.ALIŞTIRMALAR
20 DK
19
SINIF.5.Matematik.B.ünite.1.drs.59.Dört İşlem Problemleri
20 DK

SINIF.5.Matematik.B.ünite.2

1
SINIF.5.Matematik.B.ünite.2.drs.1
2
SINIF.5.Matematik.B.ünite.2.drs.1
3
SINIF.5.Matematik.B.ünite.2.drs.1
4
SINIF.5.Matematik.B.ünite.2.drs.1
5
SINIF.5.Matematik.B.ünite.2.drs.5
6
SINIF.5.Matematik.B.ünite.2.drs.6
7
SINIF.5.Matematik.B.ünite.2.drs.7
8
SINIF.5.Matematik.B.ünite.2.drs.8
9
SINIF.5.Matematik.B.ünite.2.drs.9
10
SINIF.5.Matematik.B.ünite.2.drs.10

SINIF.5.Matematik.B.ünite.3

1
SINIF.5.Matematik.B.ünite.3.drs.1
2
SINIF.5.Matematik.B.ünite.3.drs.2
3
SINIF.5.Matematik.B.ünite.3.drs.3
4
SINIF.5.Matematik.B.ünite.3.drs.4
5
SINIF.5.Matematik.B.ünite.3.drs.5
6
SINIF.5.Matematik.B.ünite.3.drs.6
7
SINIF.5.Matematik.B.ünite.3.drs.7
8
SINIF.5.Matematik.B.ünite.3.drs.8
9
SINIF.5.Matematik.B.ünite.3.drs.9
10
SINIF.5.Matematik.B.ünite.3.drs.10

SINIF.5.Matematik.B.ünite.4

1
SINIF.5.Matematik.B.ünite.4.drs.1.-Temel Geometrik
50 DK
2
SINIF.5.Matematik.B.ünite.4.drs.2.Paralel ve Kesişen Doğrular
35 DK
3
SINIF.5.Matematik.B.ünite.4.drs.3.Konum Belirleme
20 DK
4
SINIF.5.Matematik.B.ünite.4.drs.4.Konu Değerlendirme Testi -1
30 DK
5
SINIF.5.Matematik.B.ünite.4.drs.5.Açılar
25 DK
6
SINIF.5.Matematik.B.ünite.4.drs.6.Konu Değerlendirme Testi- 2
25 DK
7
SINIF.5.Matematik.B.ünite.4.drs.7.Çokgenler
25 DK
8
SINIF.5.Matematik.B.ünite.4.drs.8.Konu Değerlendirme Testi -3
25 DK
9
SINIF.5.Matematik.B.ünite.4.drs.9.Üçgen Çeşitleri
15 DK
10
SINIF.5.Matematik.B.ünite.4.drs.10.Konu Değerlendirme Testi
40 DK
11
SINIF.5.Matematik.B.ünite.4.drs.11.Dörtgenler ve Özellikleri
25 DK
12
SINIF.5.Matematik.B.ünite.4.drs.12.Konu Değerlendirme Testi-5
20 DK
13
SINIF.5.Matematik.B.ünite.4.drs.13.Üçgenler ve Dörtgenlerde Açı Problemleri
45 DK
14
SINIF.5.Matematik.B.ünite.4.drs.14.Konu Değerlendirme Testi
60 DK

SINIF.5.Matematik.B.ünite.5

1
SINIF.5.Matematik.B.ünite.5.drs.1.
2
SINIF.5.Matematik.B.ünite.5.drs.2.
3
SINIF.5.Matematik.B.ünite.5.drs.3.
4
SINIF.5.Matematik.B.ünite.5.drs.4.
5
SINIF.5.Matematik.B.ünite.5.drs.5.
6
SINIF.5.Matematik.B.ünite.5.drs.6.
7
SINIF.5.Matematik.B.ünite.5.drs.7.
8
SINIF.5.Matematik.B.ünite.5.drs.8.
9
SINIF.5.Matematik.B.ünite.5.drs.9.
10
SINIF.5.Matematik.B.ünite.5.drs.10.

SINIF.5.Matematik.B.ünite.6

1
SINIF.5.Matematik.B.ünite.6.drs.1
2
SINIF.5.Matematik.B.ünite.6.drs.2
3
SINIF.5.Matematik.B.ünite.6.drs.3
4
SINIF.5.Matematik.B.ünite.6.drs.4
5
SINIF.5.Matematik.B.ünite.6.drs.5
6
SINIF.5.Matematik.B.ünite.6.drs.6
7
SINIF.5.Matematik.B.ünite.6.drs.7
8
SINIF.5.Matematik.B.ünite.6.drs.8
9
SINIF.5.Matematik.B.ünite.6.drs.9
10
SINIF.5.Matematik.B.ünite.6.drs.10
اضف الى المفضلة
Enrolled: 511 students
المدة: 12 اشهر
محاضرات: 113
المستوى التعليمي: الصف الخامس
السعر:
سجل في قلعة العلم
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.