fbpx

Sınıf.6.Sosyal.B

  • Birey ve Toplum
  • Kültür ve Miras
  • İnsanlar, Yerler ve Çevreler
  • Bilim, Teknoloji ve Toplum
  • Üretim, Dağıtım ve Tüketim
  • Etkin Vatandaşlık
 • Küresel Bağlantılar
 • . SINIF.6 SOSYAL BİLGİLER KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

  1. BİREY VE TOPLUM

  Bu öğrenme alanı işlenirken dayanışma ve yardımseverlik gibi değerlerle eleştirel düşünme ile zaman ve kronolojiyi algılama gibi becerilerin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.

  SB.6.1.1. Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler.

  SB.6.1.2. Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder.

  SB.6.1.3. Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular.

  SB.6.1.4. Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.

  SB.6.1.5. Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur.

  2. KÜLTÜR VE MİRAS

  Bu öğrenme alanı işlenirken kültürel mirasa duyarlılık değeriyle zaman ve kronolojiyi algılama becerisinin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.

  SB.6.2.1. Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur. Destan, yazıt ve diğer kaynaklardan yararlanılır.

  SB.6.2.2. İslamiyet’in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar.

  SB.6.2.3. Türklerin İslamiyet’i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder.

  SB.6.2.4. Türklerin Anadolu’yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder.

  SB.6.2.5. Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü açıklar.

  3. İNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER

  Bu öğrenme alanı işlenirken vatanseverlik ve doğal çevreye duyarlılık gibi değerlerle mekânı algılama ve harita okuryazarlığı gibi becerilerin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.

  SB.6.3.1. Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar

  SB.6.3.2. Türkiye’nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.

  SB.6.3.3. Türkiye’nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir.

  SB.6.3.4. Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.

  4. BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM

  Bu öğrenme alanı işlenirken bilimsellik değeriyle yenilikçilik ve araştırma gibi becerilerin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.

  SB.6.4.1. Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir.

  SB.6.4.2. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer.

  SB.6.4.3. Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar.

  SB.6.4.4. Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur.

  5. ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM

  Bu öğrenme alanı işlenirken vatanseverlik, doğal çevreye karşı duyarlılık ve sorumluluk gibi değerlerle girişimcilik, yenilikçilik ve araştırma gibi becerilerin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.

  SB.6.5.1. Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirir.

  SB.6.5.2. Kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin canlı yaşamına etkilerini analiz eder

  SB.6.5.3. Türkiye’nin coğrafi özelliklerini dikkate alarak yatırım ve pazarlama proje önerileri hazırlar

  SB.6.5.4. Vatandaşlık sorumluluğu ve ülke ekonomisine katkısı açısından vergi vermenin gereğini ve önemini savunur.

  SB.6.5.5. Nitelikli insan gücünün Türkiye ekonomisinin gelişimindeki yerini ve önemini analiz eder.

  SB.6.5.6. İlgi duyduğu mesleklerin gerektirdiği kişilik özelliklerini, becerileri ve eğitim sürecini araştırır.

   

SINIF.6.SOSYAL.B.ünite.1

1
SINIF.6.SOSYAL.B.ünite.1.drs.1.BİZ VE DEĞERLERİMİZ
15 DK
2
SINIF.6.SOSYAL.B.ünite.1.drs.2. KÜLTÜRMÜZLE YAŞIYOR VE GELİŞİYORUZ
15 DK
3
SINIF.6.SOSYAL.B.ünite.1.drs.3. ÖN YARGILARI KIRIYORUM
15 DK
4
SINIF.6.SOSYAL.B.ünite.1.drs.4.BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ
20 DK
5
SINIF.6.SOSYAL.B.ünite.1.drs.5. ÜNİTE DEĞERLENDİRME
25 DK

SINIF.6.SOSYAL.B.ünite.2

1
SINIF.6.SOSYAL.B.ünite.2.drs.1. TÜRKLERİN İLK YURDU ORTA ASYA
22 د
2
SINIF.6.SOSYAL.B.ünite.2.drs.2.KAVİMLER GÖÇÜ
27 د
3
SINIF.6.SOSYAL.B.ünite.2.drs.3.İSLAMİYETİN DOĞUŞU VE DEĞİŞİMLER
27 د
4
SINIF.6.SOSYAL.B.ünite.2.drs.4.İSLAMİYET VE TÜRKLER
22 د
5
SINIF.6.SOSYAL.B.ünite.2.drs.5.TÜRKLERİN YENİ YURDU ANADOLU
17 د
6
SINIF.6.SOSYAL.B.ünite.2.drs.6.HAÇLI SEFERLERİ 1 2 3 4
16 د
7
SINIF.6.SOSYAL.B.ünite.2.drs.7.MEDENİYETE YÖN VEREN YOLLAR
10 د

SINIF.6.SOSYAL.B.ünite.3

1
SINIF.6.SOSYAL.B.ünite.3.drs.1. DÜNYANIN NERESİNDEYİM EKVATOR PARALEL MERİDYEN
22 د
2
SINIF.6.SOSYAL.B.ünite.3.drs.2.TÜRKİYENİN İKLİMİ VE BİTKİ ÖRTÜSÜ
13 د
3
SINIF.6.SOSYAL.B.ünite.3.drs.3.ÜLKEMİZİN ZENGİNLİKLERİ HARİTADA
19 د
4
SINIF.6.SOSYAL.B.ünite.3.drs.4.ÇEVREMİZDE KİMLER YAŞIYOR
18 د

SINIF.6.SOSYAL.B.ünite.4

1
SINIF.6.SOSYAL.B.ünite.4.drs.1.
2
SINIF.6.SOSYAL.B.ünite.4.drs.2.
3
SINIF.6.SOSYAL.B.ünite.4.drs.3.
4
SINIF.6.SOSYAL.B.ünite.4.drs.4.
5
SINIF.6.SOSYAL.B.ünite.4.drs.5.
6
SINIF.6.SOSYAL.B.ünite.4.drs.6.
7
SINIF.6.SOSYAL.B.ünite.4.drs.7.
اضف الى المفضلة
Enrolled: 3 students
المدة: 6 اشهر
محاضرات: 23
المستوى التعليمي: الصف السادس
السعر:
سجل في قلعة العلم
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.