fbpx

Sınıf.4.Türkçe.B

Sınıf .4.Türkçe

türkçe sinif 4 Konu Anlatımları

1. Anlam Bilgisi

1.1. Sözcükte Anlam

 • Gerçek Anlam, Mecaz Anlam, Terim Anlam

Gerçek anlambir kelimenin aklımıza ilk gelen anlamıdır. Kelimelerin, sözlükte yer alan ilk anlamları da gerçek anlamlarıdır. Bu yüzden gerçek anlama, sözlük anlamı da denir.

 • Eş Anlamlı ve Yakın Anlamlı Kelimeler

Eş anlamlı kelimeler, yazılışları ve okunuşları farklı olmasına rağmen aynı anlamı taşıyan kelimelerdir. Eş anlamlı sözcükler birbirlerinin yerine kullanılabilir. Eş anlamlılık çoğunlukla Türkçe sözcüklerle dilimize yabancı dillerden girmiş sözcükler arasındadır.

 • Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler türkçe sinif 4

Anlamca birbirinin karşıtı olan, birbiriyle çelişen kelimelere zıt anlamlı kelimeler adı verilir. Türkçemizde her sözcüğün eş anlamlısı olmadığı gibi zıt anlamlısı da yoktur. Zıt anlamlı sözcükler genellikle nitelik veya nicelik bildiren sözcüklerde yani sıfat ve zarf özelliğindeki sözcüklerde bulunur.

 • Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler

Yazılış ve okunuşları aynı olan; ama anlamları birbirinden farklı olan sözcüklere eş sesli (sesteş) sözcükler denir. Bunlar yalın hâlde olabildikleri gibi ek almış hâlde de olabilirler. türkçe sinif 4

 • Deyimler

Bir olayı, bir durumu, bir kavramı daha etkileyici anlatmak için en az iki sözcüğün bir araya gelmesiyle oluşan ve çoğu zaman gerçek anlamdan uzaklaşıp kendine özgü anlam kazanan kelime gruplarına deyim denir.

 • Atasözleri

.Uzun gözlem ve deneyimler sonucu oluşmuş, bilgi ve öğüt veren kalıplaşmış sözlere atasözü denir

 

1.2. Cümlede Anlam

 • Neden-Sonuç (Sebep-Sonuç) Cümleleri
 • Karşılaştırma Cümleleri
 • Cümlede Anlam İlişkileri

(Eş, Yakın ve Zıt Anlamlı Cümleler)

 • Cümle Yorumlama

 (Cümlenin Konusu, Ana Fikri, Cümleden Çıkarılabilecek / Çıkarılamayacak Yargılar, Cümle Tamamlama / Oluşturma, Düşüncenin Yönünü Değiştiren Sözcükler)

türkçe sinif 4.1.3. Parçada Anlam

 • Düşünceyi Geliştirme Yolları

(Karşılaştırma, Örnekleme, Benzetme)

 • Paragrafın Anlam Yönü

 (Paragrafta Ana Düşünce, Paragrafta Konu, Başlık, Anahtar Kelimeler, Soru, Olay, Zaman, Yer ve Varlık Kadrosu)

 • Paragrafın Yapı Yönü

 (Paragrafın Giriş, Gelişme ve Sonuç Bölümleri, Paragraf Oluşturma ve Tamamlama)

 • Görsel Yorumlama
 • Harita ve Kroki Okuma
 • Tablo ve Grafik Okuma
 • Karikatür Okuma
 • Akıllı İşaretleri Okuma

 Yazım Bilgisi 2.türkçe sinif 4

 • Yazım (İmla) Kuralları

 (Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler, Kısaltmaların Yazımı, Sayıların Yazımı, “de” ve “ki” Bağlaçlarının Yazımı, Yazımı Karıştırılan Sözcükler)

 • Noktalama İşaretleri 

(Nokta,Virgül, İki Nokta, Noktalı Virgül, Üç Nokta, Soru İşareti, Ünlem İşareti, Tırnak İşareti, Kesme İşareti, Yay Ayraç, Kısa Çizgi, Uzun Çizgi, Eğik Çizgi)

 • Yabancı Kelimelerin Türkçe Karşılıklarını Bulma

3. Dil Bilgisi

 • Geçiş ve Bağlantı İfadeleri

Edebi Türler ve Söz Sanatları.4. türkçe sinif 4

 • Söz Sanatları (Benzetme)
 • Yazı (Metin) Türleri (Hikâye, Fabl, Masal, Şiir)

türkçe sinif 4

SINIF.4.Türkçe .B.İlk dönem

1
SINIF.4.Türkçe .B.1.drs.1.alfabetik sıralama
10 DK
2
SINIF.4.Türkçe .B.1.drs.2.alfabetik sıralama
15 DK
3
SINIF.4.Türkçe .B.1.drs.3.alfabetik sıralama
15 DK
4
SINIF.4.Türkçe .B.1.drs.4.Değerlendirme 1
20 DK
5
SINIF.4.Türkçe .B.1.drs.5.Değerlendirme 1
15 DK
6
SINIF.4.Türkçe .B.1.drs.6.eş anlamlı kelimeler
10 DK
7
SINIF.4.Türkçe .B.1.drs.7.eş anlamlı kelimeler
15 DK
8
SINIF.4.Türkçe .B.1.drs.8.eş anlamlı kelimeler
10 DK
9
SINIF.4.Türkçe .B.1.drs.9.eş anlamlı kelimeler
10 DK
10
SINIF.4.Türkçe .B.1.drs.10.zıt anlamlı kelimeler
10 DK
11
SINIF.4.Türkçe .B.1.drs.11.zıt anlamlı kelimeler
15 DK
12
SINIF.4.Türkçe .B.1.drs.12.zıt anlamlı kelimeler
10 DK
13
SINIF.4.Türkçe .B.1.drs.13.zıt anlamlı kelimeler
10 DK
14
SINIF.4.Türkçe .B.1.drs.14.eş sesli kelimeler
10 DK
15
SINIF.4.Türkçe .B.1.drs.15.eş sesli kelimeler
10 DK
16
SINIF.4.Türkçe .B.1.drs.16.eş sesli kelimeler
15 DK
17
SINIF.4.Türkçe .B.1.drs.17.Değerlendirme 2
15 DK
18
SINIF.4.Türkçe .B.1.drs.18.Değerlendirme 2
15 DK
19
SINIF.4.Türkçe .B.1.drs.19.gerçek mecaz ve terim anlam
10 DK
20
SINIF.4.Türkçe .B.1.drs.20.gerçek mecaz ve terim anlam
15 DK
21
SINIF.4.Türkçe .B.1.drs.21.gerçek mecaz ve terim anlam
10 DK
22
SINIF.4.Türkçe .B.1.drs.22.gerçek mecaz ve terim anlam
10 DK
23
SINIF.4.Türkçe .B.1.drs.23.Değerlendirme 3
15 DK
24
SINIF.4.Türkçe .B.1.drs.24.Değerlendirme 3
15 DK
25
SINIF.4.Türkçe .B.1.drs.25.anlamlı ve kurallı cümle
10 DK
26
SINIF.4.Türkçe .B.1.drs.26.anlamlı ve kurallı cümle
10 DK
27
SINIF.4.Türkçe .B.1.drs.27.anlamlı ve kurallı cümle
10 DK
28
SINIF.4.Türkçe .B.1.drs.28.5N1K
10 DK
29
SINIF.4.Türkçe .B.1.drs.29.5N1K
10 DK
30
SINIF.4.Türkçe .B.1.drs.30.5N1K
10 DK
31
SINIF.4.Türkçe .B.1.drs.31.5N1K
10 DK
32
SINIF.4.Türkçe .B.1.drs.32.Değerlendirme 4
15 DK
33
SINIF.4.Türkçe .B.1.drs.33.Değerlendirme 4
15 DK
34
SINIF.4.Türkçe .B.1.drs.34.neden sonuç cümleleri
10 DK
35
SINIF.4.Türkçe .B.1.drs.35.neden sonuç cümleleri
10 DK
36
SINIF.4.Türkçe .B.1.drs.36.neden sonuç cümleleri
10 DK
37
SINIF.4.Türkçe .B.1.drs.37.neden sonuç cümleleri
10 DK
38
SINIF.4.Türkçe .B.1.drs.38.karışlaştırma ifadeleri
10 DK
39
SINIF.4.Türkçe .B.1.drs.39..karışlaştırma ifadeleri
10 DK
40
SINIF.4.Türkçe .B.1.drs.40.karışlaştırma ifadeleri
10 DK
41
SINIF.4.Türkçe .B.1.drs.41.destekleyeci ve açıklayıcı ifadeler
10 DK
42
SINIF.4.Türkçe .B.1.drs.42.destekleyeci ve açıklayıcı ifadeler
10 DK
43
SINIF.4.Türkçe .B.1.drs.43.anlatım bozuklukları
15 DK
44
SINIF.4.Türkçe .B.1.drs.44.anlatım bozuklukları
15 DK
45
SINIF.4.Türkçe .B.1.drs.45.anlatım bozuklukları
15 DK
46
SINIF.4.Türkçe .B.1.drs.46.Değerlendirme 5
15 DK
47
SINIF.4.Türkçe .B.1.drs.47.Değerlendirme 5
15 DK
48
SINIF.4.Türkçe .B.1.drs.48.nokta
15 Dk
49
SINIF.4.Türkçe .B.1.drs.49.virgül
15 DK
50
SINIF.4.Türkçe .B.1.drs.50.soru işareti ve ünlem işareti
15 DK
51
SINIF.4.Türkçe .B.1.drs.51.iki nokta
15 DK
52
SINIF.4.Türkçe .B.1.drs.52..konuşma çizgisi
15 DK
53
SINIF.4.Türkçe .B.1.drs.53.kesme işareti
15 DK
54
SINIF.4.Türkçe .B.1.drs.54.tırnak işareti
15 Dk
55
SINIF.4.Türkçe .B.1.drs.55.noktalama işaretleri değerlendirmesi
15 Dk
56
SINIF.4.Türkçe .B.1.drs.56.üç onkta ve kısa çizgi
15 DK
57
SINIF.4.Türkçe .B.1.drs.57.üç onkta ve kısa çizgi
15 DK
58
SINIF.4.Türkçe .B.1.drs.58.yay ayraç ve eğik çizgi
10 DK
59
SINIF.4.Türkçe .B.1.drs.59.yay ayraç ve eğik çizgi
15 DK
60
SINIF.4.Türkçe .B.1.drs.60..yay ayraç ve eğik çizgi
15 DK
61
SINIF.4.Türkçe .B.1.drs.61.Değerlendirme 7
15 DK
62
SINIF.4.Türkçe .B.1.drs.62.Değerlendirme 7
15 DK
63
SINIF.4.Türkçe .B.1.drs.63.Değerlendirme 7
15 DK
اضف الى المفضلة
Enrolled: 0 students
المدة: 6 اشهر
محاضرات: 63
المستوى التعليمي: الصف الرابع
السعر:
سجل في قلعة العلم
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.