fbpx

Sınıf.8.Türkçe.B

Türkçe sinif 8

Konu Anlatımları Türkçe sinif 8

. 1. Anlam Bilgisi

1.1. Sözcükte Anlam

 • Gerçek Anlam, Mecaz Anlam, Terim Anlam
 • Eş Anlamlı ve Yakın Anlamlı Kelimeler
 • Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler
 • Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler
 • Deyimler
 • Atasözleri
 • Özdeyişler (Vecizeler)

1.2. Cümlede Anlam

 • Neden-Sonuç (Sebep-Sonuç) Cümleleri
 • Amaç-Sonuç Cümleleri
 • Koşul-Sonuç (Şart-Sonuç) Cümleleri
 • Karşılaştırma Cümleleri
 • Öznel ve Nesnel Yargılı Cümleler
 • Örtülü Anlam
 • Geçiş ve Bağlantı İfadeleri
 • Cümlede Anlam İlişkileri

(Eş, Yakın ve Zıt Anlamlı Cümleler) Türkçe sinif 8

 • Cümle Yorumlama

 (Cümlenin Konusu, Ana Fikri, Cümleden Çıkarılabilecek / Çıkarılamayacak Yargılar, Cümle Tamamlama / Oluşturma, Düşüncenin Yönünü Değiştiren Sözcükler)

 • Cümlenin İfade Ettiği Anlam Özellikleri 

(Tanım, Öneri, Varsayım, Eleştiri, Uyarı, Tasarı, Tahmin, Olasılık, Abartma, İkilem Cümleleri)

 • Cümleye Hakim Olan Duygu 

(Yakınma, Hayıflanma, Sitem, Pişmanlık, Özlem, Ön Yargı, Şaşırma, Endişe, Küçümseme, Azımsama, Beklenti, Yadsıma Cümleleri)

1.3. Parçada Anlam

 • Anlatım Biçimleri

 (Betimleme, Öyküleme, Açıklama, Tartışma)

 • Düşünceyi Geliştirme Yolları

(Tanımlama, Karşılaştırma, Örnekleme, Tanık Gösterme, Benzetme, Sayısal Verilerden Yararlanma)

 • Anlatıcı Türleri 

(Birinci Kişi Ağzıyla Anlatım, Üçüncü Kişi Ağzıyla Anlatım)

 • Paragrafın Anlam Yönü

 (Paragrafta Ana Düşünce ve Yardımcı Düşünceler, Paragrafta Konu, Başlık, Anahtar Kelimeler, Soru, Olay, Zaman, Yer ve Varlık Kadrosu, Paragrafta Duygular ve Duyular)

 • Paragrafın Yapı Yönü

 (Paragrafın Giriş, Gelişme ve Sonuç Bölümleri, Paragraf Oluşturma ve Tamamlama, Paragrafı İkiye Bölme, Paragrafın Akışını Bozan Cümle, Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme)

Türkçe sinif 8.  2. Yazım Bilgisi

 • Yazım (İmla) Kuralları 

(Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler, Sayıların Yazımı, Birleşik Kelimelerin Yazımı, Kısaltmaların Yazımı, Bazı Bağlaç ve Eklerin Yazımı, Yazımı Karıştırılan Sözcükler)

 • Noktalama İşaretleri

 (Nokta,Virgül, İki Nokta, Noktalı Virgül, Üç Nokta, Soru İşareti, Ünlem İşareti, Tırnak İşareti, Kesme İşareti, Yay Ayraç, Kısa Çizgi, Uzun Çizgi, Eğik Çizgi)

3. Dil Bilgisi

Türkçe sinif 8

 • Fiilimsi

 (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil, Zarf-Fiil)

 • Cümlenin Ögeleri 

(Yüklem, Özne, Nesne, Dolaylı Tümleç, Zarf Tümleci)

 • Cümle Vurgusu

(Eylem Cümlelerinde Vurgu)

 • Fiillerde Çatı 

(Etken ve Edilgen Fiil, Geçişli ve Geçişsiz Fiil)

 • Cümle Çeşitleri 

(İsim ve Fiil Cümlesi, Kurallı ve Devrik Cümle, Basit, Birleşik, Sıralı, Bağlı Cümle)

 • Anlatım Bozuklukları (Yapısal Bozukluklar: 

Özne-Yüklem Uyumsuzluğu, Eklerle İlgili Yanlışlar, Öge Eksikliği, Yüklem Eksikliği, Tamlama Yanlışları, Bağlaç Yanlışları)

Türkçe sinif 8. 4. Metin Türleri ve Söz Sanatları

 • Söz Sanatları

 (Abartma, Benzetme, Kişileştirme, Konuşturma, Karşıtlık)

 • Yazı (Metin) Türleri

 (Fıkra, Makale, Deneme, Roman, Destan, Haber, Günlük, Anı, Hikâye, Masal, Fabl, Röportaj, Biyografi, Otobiyografi, Dilekçe, Reklam)

 

Türkçe sinif 8

SINIF.8.Türkçe.B.Türkçe .DilBilgisi

1
SINIF.8.Türkçe.B.eş,yakın.zıt anlamlı ve sesteş kelimeler.drs.1
25 DK

eş , yakın . zıt anlamlı ve sesteş kelimeler

2
SINIF.8.Türkçe.B.MECAZ,GERÇEK VE TERİM.drs.2
20 DK

MECAZ , GERÇEK VE TERİM

3
SINIF.8.Türkçe.B.genel ve özel anlam kelimeler.drs.3
10 DK

genel ve özel anlam kelimeler

4
SINIF.8.Türkçe.B.somut ve soyut kelimeler .drs.4
10 DK

somut ve soyut kelimeler

5
SINIF.8.Türkçe.B.nitel ve nicel kelimeler.drs.5
10 DK
6
SINIF.8.Türkçe.B.deyimler.drs.6
25 DK

deyimler

7
SINIF.8.Türkçe.B.atasözler.drs.7
15 DK

atasözler

8
SINIF.8.Türkçe.B.cümlede anlam.drs.8
25 DK

cümlede anlam

9
SINIF.8.Türkçe.B.öznel ve nesnel cümleler .drs.9
15 DK

öznel ve nesnel cümleler

10
SINIF.8.Türkçe.B.kök.drs.10
25 DK

kök

11
SINIF.8.Türkçe.B.yapım ve çekim ekleri .drs.11
25 DK

yapım ve çekim ekleri

SINIF.8.Türkçe.B.testler.ARI.1

1
SINIF.8.Türkçe.B.sözel mantık.drs.ARI.1
25 DK
2
SINIF.8.Türkçe.B.sözcukta anlam.drs.ARI.2
25 DK
3
SINIF.8.Türkçe.B.fiilimsiler 1.drs.ARI.3
30 DK
4
SINIF.8.Türkçe.B.fiilimsiler 2.drs.ARI.4
30 DK
5
SINIF.8.Türkçe.B.cümlede anlam 1.drs.ARI.5
30 DK
6
SINIF.8.Türkçe.B.cümlede anlam 2.drs.ARI.6
40 DK
7
SINIF.8.Türkçe.B.Sözcükler arası anlam ilişkeleri etkenlikler. 1.drs.ARI.7
30 DK
8
SINIF.8.Türkçe.B.Sözcükler arası anlam ilişkeleri etkenlikler.2.drs.ARI.8
30 DK
9
SINIF.8.Türkçe.B.Sözcükler arası anlam ilişkeleri etkenlikler.3.drs.ARI.9
30 DK

.SINIF.8.Türkçe.B.testler.2

1
SINIF.8.Türkçe.B.gerçek ,mecaz ,terim .test.1
30 DK

MECAZ , GERÇEK VE TERİM .test

2
SINIF.8.Türkçe.B.eş ve zıt anlamlı kelimeler .test.2
35 DK

eş ve zıt anlamlı kelimeler

3
SINIF.8.Türkçe.B.atasözü ve deyimler.test.3
35 DK

atasözü ve deyimler.test

4
SINIF.8.Türkçe.B.sesteş.test.4
30 DK
5
SINIF.8.Türkçe.B.amaç sonuç.1.test.5
35 DK

amaç sonuç .test.

6
SINIF.8.Türkçe.B.amaç sonuç.2 .test.6
35 DK

amaç sonuç.2

7
SINIF.8.Türkçe.B.koşul şart.test.7
35 DK

koşul şart.test

8
SINIF.8.Türkçe.B.öznel ve nesnel .test.8
35 DK

öznel ve nesnel .test

9
SINIF.8.Türkçe.B.ÖRTÜLÜ ANLAM .test.9
35 DK

ÖRTÜLÜ ANLAM .test

10
SINIF.8.Türkçe.B.CÜMLE YORUMLAMA .test.10
35 DK

CÜMLE YORUMLAMA .test

11
SINIF.8.Türkçe.B.Cümlenin ifade ettiği anlam özelliği .test.11
35 DK

Cümlenin ifade ettiği anlam özelliği .test.

12
SINIF.8.Türkçe.B.CÜMLEYE HAKİM OLAN DUYGU .test.12
35 DK

CÜMLEYE HAKİM OLAN DUYGU .test.

13
SINIF.8.Türkçe.B.PARAGRAFTA ANLATIM BİÇİMLERİ . test.13
35 DK

PARAGRAFTA ANLATIM BİÇİMLERİ . test.

14
SINIF.8.Türkçe.B.DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI. test.14
35 DK
15
SINIF.8.Türkçe.B.ANLATICI TÜRLERİ . test.15
35 DK
16
SINIF.8.Türkçe.B.PARAGRAFTA ANLAM YÖNÜ .test.16
35 DK
17
SINIF.8.Türkçe.B.PARAGRAFTA YAPI YÖNÜ .test.17
30 DK

SINIF.8.Türkçe.online-1

1
SINIF.8.Türkçe.online.drs.1.cümle ögeleri
30 DK
2
SINIF.8.Türkçe.online.drs.2.metinde anlam test-1
45 DK
3
SINIF.8.Türkçe.online.drs.3.metinde anlam test .2
25 DK
4
SINIF.8.Türkçe.online.drs.4.metinde anlam.1
40 DK
5
SINIF.8.Türkçe.online.drs.5.metinde anlam- 2
30 DK
6
SINIF.8.Türkçe.online.drs.6.metinde anlam 3
35 DK
7
SINIF.8.Türkçe.online.drs.7.metinde anlam. 4
8
SINIF.8.Türkçe.online.drs.8.metinde anlam 5
9
SINIF.8.Türkçe.online.drs.9.metinde anlam 6
10
SINIF.8.Türkçe.online.drs.10.metinde anlam test 1

SINIF.8.Türkçe.online-2

1
SINIF.8.Türkçe.online.drs.11.metinde anlam test 2
30 DK
2
SINIF.8.Türkçe.online.drs.12. metinde anlamm test cümle ögeleri 1
45 DK
3
SINIF.8.Türkçe.online.drs.13.metinde anlamm test cümle ögeleri 2
25 DK
4
SINIF.8.Türkçe.online.drs.14. cümle ögeleri 1
40 DK
5
SINIF.8.Türkçe.online.drs.15.cümle ögeleri 2
20 DK
6
SINIF.8.Türkçe.online.drs.16. cümle türleri 1
45 DK
7
SINIF.8.Türkçe.online.drs.17.cümle türleri 2
20 DK
8
SINIF.8.Türkçe.online.drs.18. LGS hazırlık 1
35 DK
9
SINIF.8.Türkçe.online.drs.19. LGS hazırlık 2
20 DK
10
SINIF.8.Türkçe.online.drs.20.LGS Hazerlik -test
40 DK

SINIF.8.Türkçe.online-3

1
SINIF.8.Türkçe.online.drs.21.cümlede anlam -1
50 DK
2
SINIF.8.Türkçe.online.drs.22.cümlede anlam – 2
25 DK
3
SINIF.8.Türkçe.online.drs.23.anlatım bozuklukları- 1
40 DK
4
SINIF.8.Türkçe.online.drs.24.anlatım bozuklukları- 2
20 DK
5
SINIF.8.Türkçe.online.drs.25.sözel mantık ve muhakeme 1
50 DK
6
SINIF.8.Türkçe.online.drs.26.sözel mantık ve muhakeme -2
25 DK
7
SINIF.8.Türkçe.online.drs.27. deneme -1
30 DK
8
SINIF.8.Türkçe.online.drs.28.deneme -2
40 DK
9
SINIF.8.Türkçe.online.drs.29.deneme -3
35 DK
10
SINIF.8.Türkçe.online.drs.30.Tema Millî Kültürümüz-1
25 DK
11
SINIF.8.Türkçe.online.drs.31.Tema Millî Kültürümüz-2
25 DK

SINIF.8.Türkçe.online-4

1
SINIF.8.Türkçe.online.drs.32.
2
SINIF.8.Türkçe.online.drs.33.
3
SINIF.8.Türkçe.online.drs.34.
4
SINIF.8.Türkçe.online.drs.35
5
SINIF.8.Türkçe.online.drs.36
6
SINIF.8.Türkçe.online.drs.37
7
SINIF.8.Türkçe.online.drs.38
8
SINIF.8.Türkçe.online.drs.39
9
SINIF.8.Türkçe.online.drs.40
10
SINIF.8.Türkçe.online.drs.41.
اضف الى المفضلة
Enrolled: 500 students
المدة: 12 اشهر
محاضرات: 78
المستوى التعليمي: LGS
السعر:
سجل في قلعة العلم
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.